HENGSLER

Gamletrehus har hengsler fra 1850 til 1950. Noen er orginale, andre er ny- orginale produsert spesielt for oss.

Men har du venstre- eller høyrehengslet dør?
Gjør denne øvelsen: – Når du skal åpne døren og trekker den til deg (de fleste tenker fra seg), vil du da at dørvrideren skal være på høyre eller venstre side? Hengslene vil naturlig vis være på motsatt side. En høyrehengslet dør vil alltid ha dørvrideren på venstre side og hengslene på høyre side, også kalt høyredør. En venstredør er naturligvis motsatt.