MALINGSFJERNER

Slik bruker du MALING AV, malingsfjerner fra Gamle trehus.com:

Test malingsfjerneren før bruk. Rengjør før påføring med kraftvask el.lign. Pass på at det som skal behandles er tørt og støvfritt. Ikke utsett den behandlede tingen for direkte sollys. Rør godt om før malingsfjerneren påføres med en robust pensel. Bruk arbeidshansker. La malingsfjerneren virke i 1-6 timer. La ikke produktet tørke helt, produktet er utviklet til å være fuktig over lang tid (inntil 48 timer) Men om overflaten utsettes for sollys, vind, eller varme i rommet , eller om laget er for tynt kan inntørking av produktet skje. Oppstår dette legg på et nytt tynt lag for så å vente til dette har løst opp malingen. Skrap så av malingen.

Malingsfjerner skrapes av med sparkelspade, malingsskrape eller annet egnet skrapeverktøy. Når flatene er skrapet for maling, fjerner man restene av maling og evt malingsfjerner med varmt vann og klut/skrubb. La produktet du har fjernet malingen av tørke godt før videre behandling. Så behandler du/legger på ny maling. Optimal arbeidstemperatur er mellom 15 og 28 grader

I tillegg trenger du en robust pensel, maleskraper (stor og liten), dekkplast, bukker eller lignende til å legge det du skal jobbe med, hansker, tape, bøtte, klut, vaskeskrubb og avfallssekk.

VIKTIG: Pass på at barn og dyr, og andre som ikke skal benytte malingsfjerneren kommer i kontakt med produktet.

Lykke til!

No products found which match your selection.